Musztáng-barlang

A barlang régóta ismert egyik huzatos végpontján lévő szűkület 2014-ben ki lett tágítva, mely egy kisebb terembe vezetett. 2017. február 11-én sikerült a törmelék átbontása és a feltárók bejutottak a barlang aktív patakos ágába. Az akna aljából két irányban indult ismeretlen járat. Az ÉNy-i irányú ág viszonylag hamar néhány méret után járhatatlanná szűkül, de a patakos járat vize ebből a szűk hasadékból érkezik. A DK-i ág hosszan járhatónak bizonyult, mintegy 50 méter hosszban, melyet egy állandó szifon vize zárt le. A szifonban elnyelődő vizet az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság szakemberei még a felfedezés napján megfestették 2 kg fluoreszcein oldattal. A megfestett víz 2017. 03. 09-én jelent meg a Kis-Tohonya-forrás vizében. Vízmintákat vettük az eltelt időszak környező forrásaiból is, így műszeres vizsgálat után megállapításra került, hogy a nyomjelző anyag megjelent a Babot-tút és a Szabó-kút vizében is. A nyomjelzőanyagot legnagyobb mennyiségben a Kis-Tohonya-forrásban sikerült kimutatni, így egyértelművé vált a Musztáng-barlang – Vass Imre-barlang – Kis-Tohonya-forrás hidrológiai kapcsolat. 2017. 03. 08-11. kutatóhétvégén sikerült a szifon vizét leszivattyúzni, és mintegy 50 méter hosszban további járatokat feltárni. Sajnálatos módon a szifon vize nagy ütemben töltődött vissza, így a feltárást hamar félbe kellett szakítani. Párhuzamosan megkezdődött az 1. sz. szifon tágítása.

 • 2017. 04. 07-09. kutatóhétvégén sikerült a szifon vizét ismét leszívni és további kb. 30 új járatot feltárni. A járat egy kb. 10 méter mélységű aknában végződött, ahonnan idő és felszerelés hiányában kellett visszafordulni. Az akna aljában ismét lehetett látni a patak vizét.
 • 2017. 05. 03-07. kutatótábor alatt folytatódott az 1. sz. szifonban a járattágítás. Az új végpontban sikerült az akna aljára ereszkedni és folytatni a feltárást. Biztonságtechnikai okokból az aknában ideiglenes vaslétra került beépítésre. A járat aljában a 2. sz. szifon állta a felfedezők útját. A kürtőben sikerült kimászni a felfelé induló fosszilis járatot, de az sajnos nem kerülte meg a szifont, hanem nagy magasságban összezárult. Feltárt járatok hossza kb. 50 méter. Megkezdődött a 2. sz. szifon szivattyúzásának kiépítése is. A nyár és az ősz során több műszakban az 1. sz. és a 2. sz. szifon járattágítása folyt. Az őszi esőzések után már nem lehetett megközelíteni a barlang belső vizes járatait, így továbbra is az 1. sz. szifon tágítása zajlott. 2018. 01. 07-08. közötti kutató hétvégén az I. szifon járattágítása folyt. Továbbá átépült a II. sz. szifon szívórendszere, előkészítve annak leszívására. 2018. 04. 07-08. között befejeződött az I. sz. szifon felbővítése. A munkálatom elérték céljukat, hogy a várató maximális visszatöltődés során is biztonságos légrés maradt, melyen keresztül a barlang elhagyható, akár egy vízbetörés során is.
 • 2018. 05. 04-06 I. és II. szifon közötti járat tágítását végeztük, majd elkezdtük a II. szifon víztelenítését, de az időközben leesett csapadék miatt a vízleszívás nem sikerült.
 • 2018. 06. 02-án sikerült a II. szifon leszívása. Az újonnan feltárult rész sajnos néhány méter után egy erősen lejtő letöréshez vezetett, melyet víz töltött ki. III. szifon elérése.
 • 2018. 09. 12-én 10 órás szivattyúzással sikerült a III. szifon leszívása, azonban a szifon alján a járat összeszűkül. Sajnos csak nagyon nagy erőfeszítéssel érhető el a végpont, az I., II. és III. szifon víztelenítése már közel 1-1,5 napot vesz igénybe, az összeszűkölő végpont csak ezután érhető el, így a kutatás felfüggesztése mellett döntöttünk.
 • 2019-ben elkezdtük a barlang felmérését, amely a 2. sz. szifonig sikerült.
 • 2020-ban nem sikerült a 2. sz. szifon víztelenítése, így és a felméréseket sem tudtuk befejezni a 3. sz. szifonig.

Összefoglalás

 • Barlang neve: Musztáng-barang
 • Kataszteri száma: 5440-4
 • A kutatással érintett barlangszakasz: teljes barlang
 • A kutatási engedély jogosultja: Meteor Természetbarátok Turista Egyesülete
 • A kutatási engedély kibocsátója, száma: B-A-Z Megyei Kormányhivatal, 9978/2017
 • A kutatási engedély lejárata: 2021.12.31
 • Jelentés időszaka: 2021. január 1. – december 31.
 • Kutatásvezető: Dr. Végh Zsolt
 • Kutatásvezető-helyettes: Gruber Péter Sebestyén
 • A barlang hossza és vertikális kiterjedése a kutatás megkezdésekor (a jelentési időszakra vonatkoztatva): hossza 263 méter, vertikális kiterjedése 52 méter
 • A kutatás során talált új barlangszakaszok hossza, vertikális kiterjedése: hossza 0 m, vertikális kiterjedése 0 m.
 • A barlang hossza és vertikális kiterjedése a kutatási jelentési időszak végén: hossza 263 méter, vertikális kiterjedése 52 méter
 • A jelentés lezárásának időpontja: 2022. február 01.
 • A jelentést összeállította: Gruber Péter Sebestyén

Beszámoló a 2021-ben végzett kutatási tevékenységről

2021-ben a barlang felmérésének befejezését, továbbá a záró kutatási dokumentáció összeállítását terveztük. Kutatásunkat a szomszédos Haragistyai-rókalyukban folytattuk, a Musztáng-barlangban az alsó patakos ág vízhozamát vizsgáltuk meg több alkalommal is, hogy nyílik-e lehetőség egy szárazabb időszakban a 2. sz. szifon víztelenítésére és a felmérések befejezésére a 3. sz. szifonig. Sajnos ilyen száraz időszak nem volt a 2021. évben, így a tervezett méréseket sem tudtuk befejezni. 2022-ben tervezzük a barlang felmérésének befejezését.

Aggtelek, 2022. február 11.

Gruber Péter
kutatásvezető helyettes

A kutatás dokumentuma itt található.